• БО «Український фонд розвитку спільнот»
Український фонд розвитку спільнот має мету забезпечити сприятливі правові, організаційні, інформаційні та комунікаційні та фінансові умови реалізації проектів гармонійного розвитку спільнот України.

БО «Український фонд розвитку спільнот»

Передумови створення Українського фонду розвитку спільнот:

Розвиток спільнот потребує всебічної підтримки для реалізації власних проектів, потенціал яких – практично необмежений. Водночас, відсутність досвіду роботи з потенційними інвесторами та донорами, брак правової, інформаційної, технологічної, просвітницької, організаційної, фінансової підтримки проектів, а також відсутність системи розподілів ризиків при реалізації проектів, стримують їх реалізацію.

Статут Фонду

Діяльність Фонду передбачає:

Діяльність фонду розвитку спільнот
Маркер Сприяння розробці проектів гармонійного розвитку спільнот, зокрема інфраструктурних, бізнес, аграрних, природничих, туристичних, молодіжних, та ін.
Маркер Консолідацію проектних портфелів
Маркер Проведення координації комунікацій з потенційними інвесторами та донорами проектів
Маркер Правову, технологічну, просвітницьку, організаційну, фінансову підтримку і супровід реалізації проектів

Ефекти, що очікуються від діяльності Фонду сприяння розвитку спільнот:

Соціальний:
• Просвітній
• Консолідація місцевих спільнот/громад
• Закладання засад багатоукладності на селі і в регіонах

Економічний:
• Фінансові та репутаційні вигоди спільнот від реалізації проектів
• Розвиток місцевої інфраструктури
• Збалансований розвиток економічного потенціалу спільнот

Екологічний:
• Захист та поліпшення навколишнього середовища
• Підвищення рівня екологічної безпеки
• Ріст якості життя
  Ефекти, що очікуються від діяльності Фонду розвитку спільнот


Український фонд розвитку спільнот має відкриту позицію до співпраці с міжнародними та національними громадськими організаціями, державними і фінансовими установами, які поділяють зазначені цінності та базують свою діяльність на принципах сталого розвитку.

БО «Український фонд розвитку спільнот»
fb
vk
google
Copyright © ufcd.com.ua | Розробка сайту - FOBS